Hands2Gether

kinderpraktijk - algemene kinesitherapie

Contact

0468 49 27 66

Alsembergsesteenweg 180
1501 Buizingen

Openingsuren

Maandag - vrijdag

08:00 - 21:00

Zaterdag

09:00 - 13:00

Zondag

Gesloten

Doelgroepen

Baby’s (pediatrie)

Kinderen (pediatrie)

Volwassenen (algemeen)

Info

Welkom op de website van kinepraktijk Hands2gether.

Voorlopig zit ik, Luyckfasseel Lies, alleen in de praktijk. In de toekomst is het echter de bedoeling om de praktijk verder uit te bouwen tot een groepspraktijk. De praktijk is gericht op kinderen en volwassenen, hierover vind je meer informatie binnen de rubriek specialisaties. De naam van de praktijk komt verder uit het idee dat we samen de handen in elkaar slaan voor een doelgerichte en efficiënte therapie. Verder proberen wij ook zo nauw mogelijk samen te werken tussen patiënt, therapeut, arts, scholen... Hiervoor probeer ik ook regelmatig nog bijscholingen te volgen. Op deze website kan je terecht voor meer informatie over wie ik ben, wat ik doe, hoe het in zijn werk gaat en wie er in de praktijk terecht kan.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen.

Ik ben Lies Luyckfasseel en studeerde in 2012 af aan de K.U.Leuven als Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met als afstudeerrichting pediatrie. Ik werkte sindsdien reeds jarenlang in een zelfstandige praktijk waar zowel kinderen als volwassenen werden behandeld en richtte nu recent mijn eigen praktijk op.
Bijscholingen pediatrie
 • 2012-2013: postgraduaat pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen + BOBATH-opleiding, samenwerking tussen KU Leuven, U Gent en ABBV
 • 2014-2015: cursus psychomotoriek, IPVK Gent
 • 2017: slaaptraining voor baby’s, kinderen en jongeren, ICZO
 • 2018: babymassage, smarteducation
Bijscholingen algemene kinesitherapie
 • 2014: Mulligan-concept, mobilisations with movement, NAG’s en SNAG’s
 • 2014: academische vorming over de neuromusculaire patiënt, KU Leuven
 • Handrevalidatie
 • 2016: symposium over kinesitherapie na borstkanker, KU Leuven
 • 2017: Mobilisations of the nervous system, smarteducation
Op de planning
 • Februari 2018: babymassage, smarteducation
 • Maart 2018: hyperventilatie ontkracht, smarteducation
 • Najaar 2018 – voorjaar 2019: manuele lymfedrainage ad modum Vodder en oedeemtherapie, vodderschool

Werkwijze

Specialisatie

Pediatrie
(baby’s en kinderen)

Algemeen
(volwassenen)

ONTWIKKELINGSSTIMULATIE:

Dit gaan we toepassen wanneer de motorische ontwikkeling van je baby of peuter wat trager of anders verloopt dan verwacht. Dit komt veel voor bij kinderen met een voorkeurshouding, refluxproblemen, kindjes die zich vaak strekken, prematuren, huilbaby’s, poepschuivers of kinderen met een mentale of neuromotorische problematiek. We zullen de eerste sessie dan vooral kijken wat je kindje allemaal al kan en eventueel een gestandaardiseerde test of schaal gebruiken om te bekijken hoe ver je kindje staat in zijn ontwikkeling. Daarna zal op een speelse manier de therapie opgestart worden voor een korte of langere termijn. We zullen hierbij dan zoveel mogelijk werken volgens de normale motorische mijlpalen zoals het rollen, sluipen, zitten, kruipen, zich recht trekken tot aan het stappen toe. De frequentie hangt af van de eerste observaties en de evolutie. Heel belangrijk hierbij is dat we aan de ouders erg veel tips geven naar hoe ze het kindje het beste kunnen stimuleren, positioneren en handelen. Zo kan er thuis ook goed geoefend worden en maken zij een snellere en betere vooruitgang!

BOBATH-THERAPIE:

Bobath-therapie wordt toegepast bij baby’s en kinderen met motorische problemen, al dan wel of niet geassocieerd met een aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel. Wij gebruiken de principes uit dit concept dus zowel bij kinderen met een disharmonische ontwikkeling die voorbijgaand van aard is, als bij kinderen met een vertraagde neuromotorische ontwikkeling die geassocieerd is met een hersenletsel, een syndroom, neuromusculair,... Een van de basisprincipes van de therapie is het normaliseren van de tonus of spierspanning. Op die manier kan dan tijdens de therapie geoefend worden vanuit meer normale houdingen en bewegingen die dan uitgelokt worden op een speelse en kindvriendelijke manier. Voldoende herhaling is belangrijk om zo de functionaliteit van het kind te vergroten en zodat het kind zich kan ontplooien in zijn omgeving. Het is belangrijk om de behandeling vroegtijdig te starten omwille van de plasticiteit van het zenuwstelsel, dit wil zeggen dat de hersenen zich op zeer jonge leeftijd nog goed kunnen aanpassen. Volhouden van de behandeling op langere termijn of deze opstarten op latere leeftijd is eveneens zinvol om secundaire problemen zoals contracturen en orthopedische problemen te voorkomen of te berperken. Er wordt dan soms ook gebruik gemaakt van hulpmiddelen en apparatuur. Voor ouders die geconfronteerd worden met de diagnose van cerebral palsy en die meer informatie wensen, verwijs ik u graag door naar de website van de bobath-vereniging. Hier vindt u meer uitleg over CP en het concept, alsook een lijst met therapeuten zodat u kan opzoeken welke therapeut zich het dichtste bij u bevindt: www.bobath.be

PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE:

Deze therapie richt zich eigenlijk op de volledige ontwikkeling van het kind met aandacht voor de motorische ontwikkeling en de schoolse vaardigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met 3 belangrijke componenten: het cognitieve, sociaal-emotionele en uiteraard het motorische aspect. Hierbij wordt rekening gehouden met de hulpvraag van het kind zelf, de ouders en de school. Voorafgaand aan de therapie wordt er meestal eerst een testafname gedaan om te situeren op welke gebieden de problemen zitten en om een idee te hebben waar uw kind zich in zijn ontwikkeling bevindt ten opzichte van andere kinderen. Binnen deze therapie wordt er gewerkt op:

 • De grove motoriek (evenwicht, balvaardigheden, coördinatie, springen,...)
 • De fijne motoriek (knippen, scheuren, rijgen, veters knopen, vouwen,...)
 • De schrijfmotoriek (schrijfhouding, pengreep, vlotheid, schrijfrichtingen, schrijftempo,...)
 • De lateralisatie
 • Het lichaamsschema
 • Visuo-motorische vaardigheden (vb. Oog-handcoördinatie)
 • Visueel-ruimtelijk vaardigheden en ruimtelijke oriëntatie (puzzelen, blokkenconstructies nabouwen, ruimtelijke begrippen)
 • Werkhouding
 • Aandacht en concentratie
 • Faalangst

ADEMHALINGSTHERAPIE:

Bij deze vorm van therapie wordt gebruik gemaakt van autogene drainage via bouncing op een bal. De bedoeling van deze therapie is om de ademhaling te verdiepen en het losmaken en geassisteerd ophoesten van de slijmen. Dit wordt toegepast bij kinderen met recidiverende luchtweginfecties longontstekingen, spierziekten, mucoviscidose en hyperreactieve luchtwegen.

TYPTIEN:

Typtien is een methode om blind te leren typen die speciaal is ontwikkelt voor kinderen met dyspraxie, DCD, dyslexie, fijnmotorische problemen, ASS,... vanaf 8 jaar. Deze kinderen ervaren vaak aanhoudende problemen met het schrijven. Zij schrijven vaak te traag en onnauwkeurig, schrijven is vaak een hele opgave voor deze kinderen. Bij deze kinderen wordt vanaf een iets oudere leeftijd, als de hoeveelheid schrijven in de les toeneemt, soms gekozen om in de les meer over te schakelen op typen. TypTien focust op de motorische automatisatie van het typen en maakt daarbij gebruik van leuke kleuren, versjes en tekeningen. TypTien is, zoals de naam al doet vermoeden, opgebouwd uit 10 lesjes. De opbouw van de lessen wordt dan binnen de therapie aangepast aan het leervermogen van het kind (pas wanneer het vorige lesje goed begrepen en ingeoefend is, schakelen we over naar het volgende lesje). Het vraagt wel ook wat een inspanning van de ouders en kinderen zelf, omdat er toch een paar keer per week thuis geoefend dient te worden.

BABYMASSAGE:

Babymassage kan toegepast worden vanaf de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar. Een lesje babymassage wordt gewoonlijk individueel gegeven of tips van hieruit worden aangewend tijdens de therapie van bv. kindjes die zijn doorgestuurd voor ontwikkelingsstimulatie. Er worden dan ook tips gegeven voor het inbakeren van je baby, de hantering en de stimulatie van de motoriek. Warmte, vastgehouden worden en lichamelijk contact zijn essentiële behoeften van een baby, zeker tijdens de eerste levensmaanden. Babymassage geeft een heel aantal positieve effecten (minder huilen, beter slaappatroon, bevorderen hechting tussen moeder en kind, stimulatie grove motoriek en eigen lichaam ontdekken, bevorderen van de spijsvertering, bloedsomloop, ademhaling en de immuniteit).

HOUDINGSCORRECTIE:

Houdingsproblemen komen vaak voor bij kinderen: hyperlordose (overdreven uitholling onderrug), scoliose (scheefstand van de wervelkolom), platvoeten, toeing-in,...
Op een kindvriendelijke manier worden er dan spierversterkende en houdingscorrigerende oefeningen gedaan.

ORTHOPEDISCH:

Uiteraard zijn ook kinderen met problemen die orthopedisch van aard zijn welkom in de praktijk. Na een breuk, omgeslagen voet, overbelasting van ligamenten of pezen wordt er vaak kiné voorgeschreven. Bij ons kan de revalidatie in een kindvriendelijke omgeving gebeuren en kunnen oefeningen in spelvorm aangeboden worden.

POSTNATALE KINESITHERAPIE VOOR DE MAMA’S:

Postnatale kinesitherapie heeft als doel om het lichaam en de conditie na de bevalling te herstellen. Bij een natuurlijke bevalling wordt na een 6-tal weken gestart, na een keizersnede na een 8-tal weken. Er wordt aandacht besteed aan de reëducatie van de bekkenbodemspieren, tonificatie van buik-, en rugspieren, alsook de armen en de benen, alsook aan het progressief terug opbouwen van de fysieke conditie.

ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE:

Na een orthopedische operatie door slijtage aan het gewricht of door een breuk wordt meestal kinesitherapie voorgeschreven. Dit in de eerste plaats om de normale beweeglijkheid in het gewricht te herstellen. In een latere fase van de revalidatie zal het eveneens belangrijk zijn om de kracht in de spieren rond het gewricht opnieuw op te bouwen. Veder zal er ook functioneel geoefend worden, dat wil zeggen dat men in samenspraak met de patiënt gaat bekijken welke zaken in het dagelijkse leven nog moeilijk verlopen en zo worden hiervoor meer specifieke oefeningen bedacht.

CARDIALE REVALIDATIE:

Na een cardiale ingreep moet er meestal kinesitherapie opgestart worden. Deze therapie heeft verschillende doelstellingen:

 • Het opnieuw verdiepen en optimaliseren van de ademhaling
 • Opbouwen van de conditie
 • Sommige patiënten hebben na deze ingreep last van nekklachten

ALGEMENE KLACHTEN VAN HET LOCOMOTORISCH STELSEL:

In de praktijk kan je ook terecht voor ontstekingen van pezen en ligamenten, overbelastingen, algemene rug- en nekklachten,... Belangrijk hierbij is dat er een volledig programma wordt uitgebouwd met oefeningen die de patiënt dan dagelijks thuis dient uit te voeren voor een optimaal herstel.

HYPERVENTILATIE:

Het hyperventilatiesyndroom is eigenlijk een complex gegeven van fysiologie en psychologie. Het gaat eigenlijk om een soort angst- en spanningssyndroom. Er wordt gebruik gemaakt van relaxatieoefeningen, ademhalingsoefeningen, verhogen van het zelfbeeld en het ombuigen van angstige gedachten.

GANGREVALIDATIE BIJ OUDEREN:

Ouderen hebben vanaf de leeftijd van 65+ recht op 60 sessies per jaar ter valpreventie en om het stappen de verbeteren en te onderhouden. Vaak worden deze mensen doorverwezen na een val. Er worden dan een aantal testen afgenomen om aan te tonen dat gangrevalidatie noodzakelijk is. Hierbij wordt aandacht besteed aan tonificatie van de onderste ledematen, evenwicht en proprioceptie, houding tijdens het stappen en het stappatroon zelf.

Contact